Aktsomhetsvurdering 2024

Aktsomhetsvurdering

Rapport aktsomhetsvurdering

 

Innledning
Denne redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger er utarbeidet av Franke Onsrud Blikkslageri AS i henhold til åpenhetsloven §5.

 

Virksomhetens organisering  
Franke Onsrud Blikkslageri AS er en håndverksbedrift som har eksistert i nesten 100 år. Bedriften utfører alle typer utvendige blikkenslagerarbeider innen nybygg og rehabilitering. Hovedmarkedet vårt er Oslo og omegn. Franke Onsrud Blikkslageri AS er et tradisjonsrikt blikkenslagerfirma beliggende i Kjelsåsveien 170 i Oslo med egen avdeling på Romerike. I dag arbeider rundt 50 personer i firmaet.

 

Virksomhetens historie 
Selskapet ble etablert av Franke Onsrud i 1929 og senere overtatt av Hans Onsrud i 1946. Sammen med blikkenslagermester Sig. E. Pedersen ble bedriften drevet av Hans Onsrud fram til 1972, da hans sønn, blikkenslagermester Franke Onsrud, overtok ledelsen. I dag drives firmaet av Franke Onsrud sine døtre, Fredrikke Onsrud og Nina Onsrud. Firmaet er en familieeid bedrift som eies av Franke Onsrud Invest AS.

 

Vårt motto er: Tradisjonsrikt håndverk satt i moderne systemer
Vår filosofi er at vi skal levere håndverksmessig og solid utført arbeid. Vi har fagutøvere med høy kompetanse og fagstolthet. Selv med moderne maskiner og utstyr, må blikkenslageren fremdeles inneha de gamle håndverkteknikkene for at vi skal kunne levere et fullgodt sluttprodukt.

 

Vår miljøpolicy er:
I vår bedrift skal det være et hyggelig og sikkert arbeidsmiljø for alle de ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal ta vare på bygninger og materiell, forhindre belastning på ytre miljø. Produkter vi benytter skal ikke skade brukerne.

Ved kjøp av varer og tjenester har vi som mål at vår forsyningskjede skal være så bærekraftig som mulig. Vi samler inn informasjon fra våre leverandører som deres virksomhet, som en del av vår beslutningsprosess. Vår strategi er å gjennomføre bærekraftige innkjøp, der sosiale, etiske og miljømessige aspekter er integrert og gitt stor vekt i anskaffelsesprosessen.

Rutiner for menneskerettigheter
Franke Onsrud Blikkslageri AS støtter fullt opp om og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet og forventer at selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme. Selskapet har en policy om menneskerettigheter for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten og i selskapets leverandør-/verdikjede. Arbeidet med menneskerettigheter og åpenhetsloven er forankret i selskapets styre.

Franke Onsrud Blikkslageri AS stiller krav og forventninger til våre leverandører og å ivareta menneskerettighetene. Selskapet har rutiner for å innhente informasjon fra leverandører og forretningspartnere og selskapet vurderer menneskehetsrisiko ved inngåelse av nye avtaler.

Det blir jevnlig foretatt en kartlegging og vurdering av risikoen for faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden og blant forretningspartnere. Kartleggingen og vurderingen baseres på en fastsatt guide. Tiltak vil gjennomføres hvis dette anses som nødvendig.

Selskapet har få ansatte som foretar innkjøp, og disse er kjent med rutiner knyttet til aktsomhetsvurdering – menneskerettigheter og Åpenhetsloven.

 

Selskapets aktsomhetsvurderinger
Selskapet anser det som lav risiko for at de forårsaker eller bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det samme gjelder for risikoen som selskapet er direkte knyttet til gjennom leverandørkjede og forretningspartnere. (jf. Åpenhetsloven §3 d og e)

Franke Onsrud Blikkslageri AS har relativt få leverandører og forretningspartnere, (kun norsk registrerte selskaper) og disse består i hovedsak av velrenommerte store selskaper som Astrup AS, Roald & Sønn AS og Würth. Disse selskapene har alle utarbeidet rutiner for aktsomhetsvurdering. Vi har innhentet informasjon fra disse selskapene sin aktsomhetsvurdering, og har ikke avdekket noe vi mener krever mer undersøkelse.

Selskapets innkjøp i løpet av et år, er i all hovedsak produkter som er tilsvarende fra år til år, og det er sjelden nye produkter eller leverandører. Dette reduserer også risikoen for negative konsekvenser og sannsynligheten for brudd på Åpenhetsloven.

Selskapets aktsomhetsvurderinger har så langt ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser i vårt arbeid. Det er derfor konkludert med at det foreløpig ikke er behov for å iverksette flere tiltak utover den generelle oppfølgingen av forretningsvirksomhet og leverandørkjede/forretningspartnere som er beskrevet ovenfor.

 

 

 

Videre arbeide/ tiltak vedr aktsomhetsvurdering
Vi skal kontinuerlig gjennomføre vurderinger av våre leverandører/ leverandørkjeden ved våre innkjøp, og fortsett arbeidet med hele tiden ha fokus på risikoområdet for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi ønsker at Franke Onsrud Blikkslageri AS tar beslutninger og prioriteringer som er gode og bærekraftige, og ikke har negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

 

 

 

Godkjent av styret i Franke Onsrud Blikkslageri AS 15.03.2024.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn