Opplæringskontoret

Franke Onsrud Blikkslageri AS har et tett samarbeid med , Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget.

 

Om Opplæringskontoret

Opplæringskontoret for Ventilasjons- og blikkenslagerfaget - Oslo og omegn er en sammenslutning av blikkenslagerbedrifter som ønsker å videreutvikle faget og sikre tilgang på faglært arbeidskraft i årene som kommer. Faget har lang tradisjon for å ta inn lærlinger i bedriftene og gi opplæring i faget. Et godt samarbeid med skoleverket sikrer at det gis både teoretisk og praktisk opplæring. Etter endt opplæring avlegges en svenneprøve. Svennebrevet er et synlig bevis på utstått opplæring og avlagt eksamen i faget.

Opplæringskontoret for Ventilasjons- og blikkenslagerfaget er ett av i alt åtte fag på Læresenteret for byggfag som holder til på Fossum (Stovner). Her har vi vårt eget verksted som benyttes til kursvirksomhet og til avleggelse av svenneprøver.

 

Du finner mye mer informasjon på deres sider : Les mer her.

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Media

Del denne siden

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn